NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle3 1 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 2
6Salto2 2 2 1
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 2 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnabana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 2 1
17Fönster2 1 5 4
18Labyrint1 1 2 1

Summa 25 22 25 23
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad