NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 13

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 3
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 2 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka2 4 1 2
10Håv1 3 1 2
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe4 2 1 7
13Pinnabana2 1 2 1
14Liggande koner2 2 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 2
17Fönster2 3 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 30 30 22 33
Snitt: 28,8
Totalresultat: 115


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad