NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 3 2
4Kanon1 1 3 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto3 1 1 3
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka2 1 2 1
10Håv1 1 1 3
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 2
13Pinnabana1 2 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 3
18Labyrint1 4 1 4

Summa 23 25 26 29
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad