NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gustav Björnberg, Tantogårdens BGK


Klass: Klass A
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 2 2
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 2 1 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 3 2 3
13Pinnabana1 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 23 23 24
Snitt: 22,8
Totalresultat: 91


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad