NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 19

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 3 1
2Blixt1 2 2 2
3Passage2 1 2 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 1 2 1
6Salto1 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 2 2 1
9Mosbricka3 2 1 2
10Håv1 1 2 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 2 2 3
13Pinnabana1 3 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka3 1 1 1
17Fönster2 2 1 1
18Labyrint1 3 2 2

Summa 26 28 28 24
Snitt: 26,5
Totalresultat: 106


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad