NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Carlsson, Daga BGK


Klass: Klass B
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon2 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 2 1 3
13Pinnabana2 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 3 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint2 2 4 1

Summa 24 24 24 24
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad