NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 26

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 3
2Blixt1 2 2 1
3Passage3 2 1 1
4Kanon2 2 1 2
5Mushål1 1 2 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka2 2 2 1
10Håv2 1 1 1
11Klack3 3 1 1
12Hål i backe4 4 2 5
13Pinnabana1 1 3 1
14Liggande koner1 2 2 1
15Tetror1 1 2 2
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster2 5 2 1
18Labyrint1 5 3 1

Summa 31 39 32 27
Snitt: 32,3
Totalresultat: 129


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad