NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 16

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 2 1
2Blixt2 2 2 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 3 3
5Mushål2 1 1 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 2 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack2 3 2 2
12Hål i backe1 1 4 1
13Pinnabana2 1 1 2
14Liggande koner2 1 1 3
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 3 2
18Labyrint1 3 1 1

Summa 28 28 30 28
Snitt: 28,5
Totalresultat: 114


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad