NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 2 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 4
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 1 1
7Vinkel2 2 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 1 3 1
11Klack1 1 3 2
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnabana2 2 1 1
14Liggande koner2 2 1 2
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 1 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 24 24 24 26
Snitt: 24,5
Totalresultat: 98


Ungdom BC | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad