NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Hasselgren, Haga BGK


Klass: Klass A
Placering: 14

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon2 1 1 3
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 4 2 2
10Håv1 1 1 2
11Klack1 2 2 1
12Hål i backe1 2 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror2 1 1 2
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster3 3 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 28 23 26
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad