NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 1 1 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga2 1 1 2
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 3 2 5
13Pinnbana2 3 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 3 2 1
18Labyrint1 1 1 2

Summa 24 25 22 28
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad