NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 4 1
2Blixt2 2 4 1
3Passage1 2 1 2
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 2 2 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 1 1 2
11Klack3 2 1 1
12Hål i backe3 2 2 3
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 3 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster3 2 1 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 28 28 30 23
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad