NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 1 1 2
5Mushål1 1 2 1
6Salto2 1 1 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv2 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe3 2 1 4
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 2 1

Summa 26 22 21 26
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad