NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 3 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 1 2
12Hål i backe1 1 2 2
13Pinnbana1 2 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 1 1
18Labyrint1 2 1 1

Summa 20 22 22 24
Snitt: 22,0
Totalresultat: 88


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad