EB-Maraton MunktellArenan


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Carl-Johan Ryner, Uppsala BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
4Kanon 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5Mushål 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Hål i backe 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
17Fönster 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summa 18 20 19 18 22 20 19 21 20 18 19 19 18 19
Snitt: 19,3
Totalresultat: 270


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad