Mixed-SM, MunktellArenan (EB)


Oldtimers | Öppen Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Eva Johansson / Lars-Olof Johansson, Göteborg BGK


Klass: Oldtimers
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Mittkulle1 1 1 1 1 2
2Blixt1 2 1 3 1 1
3Passage1 1 2 1 1 1
4Kanon2 1 3 4 1 1
5Mushål1 1 4 2 1 2
6Salto2 2 1 2 3 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1
9Mosbricka2 3 4 1 1 2
10Håv2 1 6 1 2 1
11Klack3 2 1 1 2 2
12Hål i backe1 2 1 3 4 1
13Pinnbana2 1 1 1 1 3
14Liggande koner2 1 1 1 2 2
15Tetror1 1 1 3 1 1
16Snäcka1 1 2 1 1 1
17Fönster1 1 1 2 2 2
18Labyrint1 7 1 1 1 1

Summa 26 30 33 30 27 27
Snitt: 28,8
Totalresultat: 173


Oldtimers | Öppen Klass | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad