NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robert Thunholm, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 1
2Blixt1 3 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål2 2 1 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv2 2 1 1
11Klack3 1 1 1
12Hål i backe1 2 2 1
13Pinnbana3 3 1 2
14Liggande koner1 2 2 1
15Tetror2 2 1 2
16Snäcka2 1 1 2
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint2 2 1 4

Summa 30 30 24 27
Snitt: 27,8
Totalresultat: 111


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad