NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 18

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 2 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 2 2 1
6Salto2 3 1 1
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka5 2 2 1
10Håv2 1 1 2
11Klack2 4 2 1
12Hål i backe2 4 1 3
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster1 2 1 5
18Labyrint2 1 2 1

Summa 28 33 27 27
Snitt: 28,8
Totalresultat: 115


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad