NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 4 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 2 2 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 4 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 2
12Hål i backe1 1 3 4
13Pinnbana1 1 1 3
14Liggande koner1 2 1 2
15Tetror1 3 1 1
16Snäcka2 2 2 1
17Fönster2 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 26 27 25
Snitt: 25,3
Totalresultat: 101


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad