NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 13

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 5
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 5 2 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 2 2 1
12Hål i backe1 1 4 1
13Pinnbana2 1 2 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 25 28 25
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad