NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 1 2 1
5Mushål2 2 1 2
6Salto2 3 2 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 3 1 3
10Håv3 1 1 1
11Klack2 2 2 1
12Hål i backe2 2 2 2
13Pinnbana1 1 3 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 2 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 26 26 26 26
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad