NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe1 4 2 1
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner2 1 2 2
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 3 1 2

Summa 22 26 22 21
Snitt: 22,8
Totalresultat: 91


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad