EB-DM Mellansvenska 2019


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: PA
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 2 3 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2 1
5Mushål1 1 1 1 1
6Salto2 2 1 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 1 2
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 1 2
13Pinnbana3 1 1 3 2
14Liggande koner1 1 1 2 2
15Tetror1 1 2 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 23 21 22 24 24
Snitt: 22,8
Totalresultat: 114


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik