EB-DM Mellansvenska 2019


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: HS
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1
4Kanon2 1 2 1 1
5Mushål2 2 1 2 1
6Salto1 2 1 1 1
7Vinkel1 1 2 3 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack1 2 1 2 2
12Hål i backe3 2 4 2 3
13Pinnbana1 1 2 1 1
14Liggande koner2 2 2 2 2
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1
17Fönster3 2 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1 2

Summa 25 24 26 25 23
Snitt: 24,6
Totalresultat: 123


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik