EB-DM Mellansvenska 2019


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Anders Sandberg Karlsson, MGK 49 Nyköping


Klass: HS
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 3 1
2Blixt1 1 1 1 1
3Passage1 1 2 1 1
4Kanon6 1 2 2 2
5Mushål1 3 1 3 2
6Salto3 2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1
9Mosbricka1 2 3 1 1
10Håv2 3 1 1 1
11Klack2 2 1 1 1
12Hål i backe1 1 5 7 3
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 2
16Snäcka2 1 2 1 1
17Fönster1 3 4 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 28 28 31 31 25
Snitt: 28,6
Totalresultat: 143


Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik