EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Gustav Ribbholm, MGK 49 Nyköping, SverigeV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
2Blixt 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
5Mushål 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe 4 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1
13Pinnbana 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2
18Labyrint 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Summa 24 24 23 22 27 22 20 25 20 21 24 20
Snitt: 22,7
Totalresultat: 272

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo