EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping, SverigeV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
4Kanon 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
5Mushål 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Salto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
7Vinkel 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
9Mosbricka 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe 2 4 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1
13Pinnbana 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
14Liggande koner 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
17Fönster 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summa 20 24 22 20 21 20 21 22 19 22 26 20
Snitt: 21,4
Totalresultat: 257

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo