NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Peter Vicary, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt2 1 2 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 1 1 1
5Mushål2 2 1 1
6Salto2 1 1 1
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka1 2 2 3
10Håv1 1 1 2
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 3 1 1
13Pinnbana1 3 2 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 1 3
18Labyrint4 2 6 2

Summa 26 27 26 28
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik