NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb


Klass: Klass C
Placering: 16

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 3 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon6 1 1 1
5Mushål3 1 2 2
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe1 2 1 1
13Pinnbana2 2 1 3
14Liggande koner2 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster3 2 2 2
18Labyrint4 1 2 5

Summa 36 23 24 29
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik