NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 1 2 1
5Mushål2 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 1 1
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 2 2 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe2 3 3 2
13Pinnbana2 1 2 2
14Liggande koner2 3 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 3 2 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 27 26 28
Snitt: 26,5
Totalresultat: 106


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik