NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 2
6Salto2 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 3
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 19 19 22
Snitt: 20,8
Totalresultat: 83


Startschema | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik