NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lars Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 2 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 1 2 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 2 1
12Hål i backe2 1 3 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 4 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 22 26 20
Snitt: 23,0
Totalresultat: 92


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik