NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Joakim Lindström, Strängnäs BGK


Klass: Klass B
Placering: 14

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 3 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto2 2 1 1
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 2 2 4
10Håv2 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 3 1 1
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 26 26 20 25
Snitt: 24,3
Totalresultat: 97


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik