NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 18

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 4 1
2Blixt1 3 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 1 1 2
6Salto1 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 2 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe3 3 1 1
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 3 2 2
18Labyrint1 1 2 3

Summa 23 26 26 27
Snitt: 25,5
Totalresultat: 102


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik