NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Tomas Halvarsson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe5 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 3
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster1 4 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 25 21 22
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik