NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Ingela Eriksson, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 2 1 3
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 1 2
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga2 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 2
11Klack2 1 2 1
12Hål i backe1 1 2 1
13Pinnbana2 1 2 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror3 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster3 2 2 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 27 22 24 24
Snitt: 24,3
Totalresultat: 97


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik