NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Stefan Wigö, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 17

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon2 1 1 2
5Mushål2 2 1 2
6Salto1 2 1 2
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga2 2 1 2
9Mosbricka1 1 1 4
10Håv1 1 1 1
11Klack3 1 1 1
12Hål i backe3 3 1 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint1 2 2 1

Summa 26 25 21 28
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik