NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Bernt Gustavsson, Södertälje BGK


Klass: Klass B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv2 2 7 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe5 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 22 29 20
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik