NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Anders Hedlund, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 21

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 2 2 1
3Passage3 1 1 1
4Kanon3 4 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 5 1 2
10Håv2 1 1 1
11Klack2 2 1 1
12Hål i backe6 2 1 1
13Pinnbana2 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 1 3 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 31 29 22 23
Snitt: 26,3
Totalresultat: 105


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik