NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Fredrik Hasselgren, Haga BGK


Klass: Klass B
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 3
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka1 2 4 1
10Håv1 1 1 3
11Klack1 1 2 2
12Hål i backe6 2 1 2
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 2 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 1 5
18Labyrint1 1 1 1

Summa 27 23 24 30
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik