NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Roberth Hummelgren, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 19

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon2 1 2 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka2 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe2 1 7 3
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 1 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 1 3 1

Summa 27 22 31 22
Snitt: 25,5
Totalresultat: 102


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik