NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Gustav Ribbholm, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass B
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv2 1 1 1
11Klack1 1 2 2
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana2 2 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 2 3
18Labyrint1 1 1 2

Summa 22 22 21 25
Snitt: 22,5
Totalresultat: 90


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik