NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Kenneth Gustavsson, Haga BGK


Klass: Klass A
Placering: 17

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 2
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv3 1 1 1
11Klack3 1 2 1
12Hål i backe2 1 2 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 2 1 2
18Labyrint1 1 2 4

Summa 25 23 24 25
Snitt: 24,3
Totalresultat: 97


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik