NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Simon Levander, Södertälje BGK


Klass: Klass A
Placering: 16

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 2
4Kanon1 2 1 3
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 2 4 1
13Pinnbana1 3 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster2 2 1 3
18Labyrint3 2 1 1

Summa 24 25 22 25
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik