NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Johan Andersson, Örebro BGK


Klass: Klass A
Placering: 18

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon3 2 1 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 4 3 2
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 2 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 26 26 24 22
Snitt: 24,5
Totalresultat: 98


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik