NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping


Klass: Klass A
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka2 1 3 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 1 1 3
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 2 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 21 21 21 20
Snitt: 20,8
Totalresultat: 83


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik