NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Alvin Hägg, Tantogårdens BGK


Klass: Ungdom BC
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 2 1
2Blixt2 2 1 2
3Passage2 2 2 1
4Kanon3 2 1 1
5Mushål3 2 1 1
6Salto3 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka1 1 1 4
10Håv1 1 2 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 4 1 3
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 5
17Fönster2 3 3 4
18Labyrint1 1 1 1

Summa 30 29 26 34
Snitt: 29,8
Totalresultat: 119


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik