NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 5
2Blixt1 1 2 1
3Passage2 2 1 1
4Kanon2 1 5 1
5Mushål2 1 2 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga2 2 2 2
9Mosbricka2 2 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 3
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 2 4 1
18Labyrint2 1 1 2

Summa 28 25 30 29
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik