NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lennart Sander, Eskilstuna BGK


Klass: Klass C
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 2 2 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon5 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 1 1
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 3
11Klack1 2 1 2
12Hål i backe1 2 2 2
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 4
17Fönster1 4 2 4
18Labyrint1 2 1 1

Summa 26 28 23 28
Snitt: 26,3
Totalresultat: 105


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik