NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Benny Eriksson, BGK VK-78


Klass: Klass C
Placering: 17

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt1 2 1 3
3Passage4 1 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 2 3 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga2 2 2 1
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv1 1 1 3
11Klack3 2 3 3
12Hål i backe2 2 3 5
13Pinnbana3 2 2 3
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 3 1
18Labyrint1 2 1 1

Summa 30 27 30 33
Snitt: 30,0
Totalresultat: 120


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik